• 13:42 - 10/08/2015

  Chuyển dịch giọt kim loại trong hàn MIG được chia thành 3 loại chính: Chuyển dịch tia, chuyển dịch cầu và chuyển dịch ngắn mạch. Ngoài ra còn có chuyển dịch hỗn hợp hay mezzo-spray transfer.

 • 10:58 - 10/08/2015

  Laser CO2 là nguồn phát laser sử dụng hỗn hợp khí chủ yếu là CO2 ( CO2 + He + N2 có thể thêm một ít H2, hơi nước có hoặc không có Xenon ) làm môi trường kích hoạt laser.

 • 10:53 - 10/08/2015

  Các mỏ hàn hơi thường có cấu tạo theo kiểu hút khí, gồm hai ống dẫn oxy và khí nhiên liệu, hai khí được đưa vào buồng hòa trộn, phía ngoài có hai van điều chỉnh lượng khí oxy và khí nhiên liệu. Hỗn hợp khí sau khi được hòa trộn được cung cấp qua ống trộn và theo ống dẫn ra đầu mỏ hàn.

 • 10:48 - 10/08/2015

  Hàn dưới nước là phương pháp hàn hồ quang điện đặc biệt được tiến hành dưới nước. Que hàn có hai lớp thuốc bọc: 1 lớp bên trong có tính năng như thuốc bọc que hàn thông thường, 1 lớp bên ngoài có tính năng cách nước.

hinh
hinh
Hình 7
Hình 6
Hình 5
Hình 4
Hình 3
Hình 2
Hình 1